Pablo Software Solutions
http://golf.fizyka.polsl.pl/
onas.html
spotkania.html
projekty.html
https://www.arduino.cc/
dolaczsie.html
prelekcje.html
zarzad.html
statut.html


Business-News No. 1
http://www.fizyka.polsl.pl/index.php/pl/ https://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx http://www.ptf.net.pl/ http://www.ptf.net.pl/pl/towarzystwo/dzialalnosc/lata-2012-15/postepy-fizyki/roczniki/ http://physicstoday.scitation.org/journal/pto https://www.photonics.com/p5/Photonics_Spectra http://www.laserfocusworld.com/index.html
Uczelniane Studenckie Koło Naukowe
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika Śląska, Gliwice
Home
Grupa
   Osób
      Lubiących
         Fizykę
Studenckie Koło Naukowe, Grupa Osób Lubiących Fizykę (GOLF), jest organizacją, do której moga należeć studenci dowolnego wydziału Politechniki Śląskiej.

Siedziba Koła znajduje się w budynku Centrum Nowych Technologii (CNT) przy ulicy S. Konarskiego 22B, w pomieszczeniach, które zajmuje Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne.

Do dyspozycji członków Koła udostępnione są pomieszczenia laboratoryjne o charakterze edukacyjnym, pracownia komputerowa oraz prawdziwe laboratoria naukowe, do których dostęp uzależniony jest od determinacji i zapału danej osoby.

Opiekunem koła jest dr hab. Tomasz Błachowicz, Prof. PŚ, pok. 218 w budynku CNT.