Pablo Software Solutions
http://golf.fizyka.polsl.pl/
onas.html
spotkania.html
projekty.html
https://www.arduino.cc/
dolaczsie.html
prelekcje.html
zarzad.html
statut.html


Business-News No. 1
Uczelniane Studenckie Koło Naukowe
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Politechnika Śląska, Gliwice
Prelekcje
Grupa
   Osób
      Lubiących
         Fizykę
http://www.fizyka.polsl.pl/index.php/pl/ https://www.polsl.pl/Strony/Witamy.aspx http://www.ptf.net.pl/ http://www.ptf.net.pl/pl/towarzystwo/dzialalnosc/lata-2012-15/postepy-fizyki/roczniki/ http://physicstoday.scitation.org/journal/pto https://www.photonics.com/p5/Photonics_Spectra http://www.laserfocusworld.com/index.html
Prelekcja, wystąpienia z rzutnikiem (lub bez), prezentacje to nieodłączne elementy pracy GOLF-a, które skutecznie przeszkadzają w prowadzeniu pomiarów, chyba że ktoś naprawdę mówi coś ciekawego.

Do tej pory odbyły się:

- co to jest Arduino,
- opracowanie wyników pomiarów,
- drukarki i drukowanie 3D,
- o polu magnetycznym w nanoskali - prelekcja i wizyta w laboratorium elektroniki spinowej
  i optycznych metod spektroskopowych,
- ciśnienie wywierane przez światło,
- metody eksperymentalne struktur niskowymiaowych,
- generator Van de Graaffa,
- struktura Wszechświata i ewolucja gwiazd,
- szkolenie z zakresu opracowania danych pomiarowych zakończone uzyskaniem certyfikatu,
- o błądzeniu przypadkowym na obrazach cyfrowych skomplikowanych struktur,
- co robić z danymi zmierzonymi przez Arduino?
-
Arduino - poznawanie świata mikrokontrolerów dla niewtajemniczonych
Aktualności:
STACJA METEO NADAJE!
Sprawdź aktualne warunki meteo w Gliwicach
SPOTKANIE 15.11.2018
Na najbliższym spotkaniu
dr inż. Jacek Pawlyta poprowadzi wykład "Arduino - poznawanie świata mikrokontrolerów
dla niewtajemniczonych"

Zapraszamy wszystkich GOLFowiczów!