STACJA METEO KOŁA NAUKOWEGO GOLF

Doświadczenie na etapie przygotowywania, obraz z kamery na żywo dostępny wkrótce